Boligfilm øker oppmerksomheten på boligen. Filmen kan brukes i flere digetale flater som Facebook, Instagram og Snapshat med mer.